<div align="center"> <h1>Strona II Zboru CHrześcijan Baptystów w Katowicach</h1> <h3>Strona II Zboru CHrześcijan Baptystów w Katowicach</h3> <p>Baptyści, zbór baptystyczny, Katowice, baptystów, katowicki zbór, Jezus, protestanci, chrześcijanie, chrześcijaństwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.opoka.katowice.pl" rel="nofollow">http://www.opoka.katowice.pl</a></p> </div>